مدیریت ارائه سخنرانی ها

barcode_scannerمدیریت الکترونیک

barcode_scannerمدیریت ارائه سخنرانی ها

barcode_scannerضبط نرم افزاری سخنرانی ها

barcode_scannerخدمات دیگر برگزاری

مدیریت ارائه سخنرانی ها

سامانه آنلاین دریافت و داوری چکیده و اصل
مقالات . امکان دریافت فایل مقالات به صورت ورد و پی دی اف، خروجی مقالات ثبت
شده به صورت فایل اکسل، فایل ورد و چاپ مستقیم

راهنمای ارسال مقالات

002 

 

ایجاد اتاق چک اسلاید، دریافت فایل سخنرانی از ارائه دهندگان، رفع ایراد فایلها و آماده سازی آن برای ارائه، ایجاد بستر شبکه برای انتقال فایلهای سخنرانی از اتاق چک اسلاید به سالنهای متعدد و …

001 002