ضبط نرم افزاری سخنرانی ها

barcode_scannerمدیریت الکترونیک

barcode_scannerمدیریت ارائه سخنرانی ها

barcode_scannerضبط نرم افزاری سخنرانی ها

barcode_scannerخدمات دیگر برگزاری

ضبط نرم افزاری سخنرانی ها

ضبط همزمان اسلاید، صدا و تصویر سخنران، ویرایش صدا، تهیه مجموعه ارزشمند نرم افزاری از سخنرانی های کنگره با قابلیت جستجوی موضوعی، جستجو بر اساس نام سخنران و …

این مجموعه ارزشمند به دلیل حجم کم نسبت به فیلم های دوربین و همچنین قابلیت تبدیل به محتوای قابل ارائه بر روی وب سایت برگزار کننده، در سالهای اخیر به شدت مورد استقبال برگزارکنندگان رویدادهای علمی قرار گرفته است.

software

software2

01 02 03 04

05 06 07

10 11 1216