خدمات دیگر برگزاری

barcode_scannerمدیریت الکترونیک

barcode_scannerمدیریت ارائه سخنرانی ها

barcode_scannerضبط نرم افزاری سخنرانی ها

barcode_scannerخدمات دیگر برگزاری

خدمات دیگر برگزاری

برگزاری کامل همایش و اجرای جزئیات دیگر شامل اجرای سیستم پرسش و پاسخ، فرآیند نظرسنجی، برگزاری انتخابات الکترونیک، ویدئو کنفرانس، تامین هدایا – کیف، تندیس، صنایع دستی و …-، پوسترهای الکترونیک، صدور کارت عضویت عکس دار هوشمند در محل همایش، تهیه لوح فشرده خلاصه مقالات و …

تامین دستگاه و اجرای سیستم پرسش و پاسخ (ARS) در نشست های علمی

با استفاده از این سیستم سخنرانان قادر خواهند بود تا در حین سخنرانی خود سوال مطرح کنند و شرکت کنندگان با دستگاههایی که در اختیارشان قرار می گیرد در همان لحظه به سوال پاسخ می دهند و سیستم بر روی صفحه نمایشگر آمار پاسخهای داده شده را در همان لحظه اعلام می کند. با این فرایند مشارکت شرکت کنندگان در نشست های علمی و به تبع آن سطح علمی و یادگیری افزایش می یابد.

فرآیند نظرسنجی از شرکت کنندگان و حامیان، استخراج داده ها و تحلیل نتایج

 برگزاری انتخابات الکترونیک با استفاده از سیستم مبتنی بر بارکد

 ویدئو کنفرانس/وبینار/پخش آنلاین سخنرانی یا نشست های رسمی بر روی سایت

 تامین هدایا – کیف، تندیس، صنایع دستی و …-

استقرار واحد ارائه مقالات پوستری به صورت الکترونیک (E-Posters)

  صدور کارت PVC هوشمند عکس دار در محل برگزاری همایش برای شرکت کنندگان

 تهیه لوح فشرده خلاصه مقالات

 تامین سیستمهای حرفه ای صدا، نور و تصویر / نمایشگرهای بزرگ شهری

01 03 04 05 06 07 08 09